ได้อย่างเสียอย่าง ใช้สมองก่อนช็อปปิ้ง

ได้อย่างเสียอย่าง ใช้สมองก่อนช็อปปิ้ง

สาวๆ รู้ไหมคะ ว่าการที่เรามุ่งมั่นทําอะไรสักอย่างเป็นเรื่องดี แต่เมื่อได้อย่างก็อาจต้องเสียอีกอย่างไปจากการทดสอบให้อาสาสมัครกลุ่มแรก ทดลองเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กําหนด แล้วให้ไปช็อปปิ้ง และให้กลุ่มที่สองไปช็อปปิ้ง

โดย ไม่ต้องเขียนเรียงความ พบว่าผู้ที่ใช้สมองจดจ่ออยู่กับการเขียนหนังสือใช้เงินช็อปปิ้งมากกว่าคนที่ไม่ได้เขียนเรียงความ ก่อนไปช็อปปิ้ง เพราะการที่คนเราตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่ จะทําให้การควบคุมตนเองในเรื่องอื่น ๆ ลดลง

#กระเป๋า #รองเท้า #เสื้อผ้า #InTrend #แฟชั่น #ความสวยความงาม #เติมเงินขั้นต่ำ200บาท

Picture of MAC

MAC

Leave a Replay