Read more about the article เนื้อผ้าที่สวมใส่แต่ละแบบ มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร
เนื้อผ้าที่สวมใส่แต่ละแบบ มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

เนื้อผ้าที่สวมใส่แต่ละแบบ มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร

เนื้อผ้าที่สวมใส่แต่ละแบบ มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร                เนื้อผ้าที่สวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกเนื้อผ้าที่ดีคือต้องใส่แล้วสบาย ปลอดภัยต่อร่างกาย นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงคุณภาพ และการใช้งาน เนื่องจากเนื้อผ้าแต่ละแบบเหมาะกับการใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน                ผ้า คือสิ่งที่ได้จากการนำวัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่ผ่านการสังเคราะห์ นำมาผลิต จนกลายเป็นเส้นด้ายทั้งจากพืช สัตว์ และแร่ต่าง ๆ เช่น ฝ้าย ใย ไหม ไนลอน ขนแกะ ขนแพะ เป็นต้น จากนั้นนำเข้าสู่กรรมวิธีผลิตจากการผสมผสานหรือถักทอจนเป็นผืนผ้าขึ้นมา เนื้อผ้าที่สวมใส่จึงมีหลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบันผ้าที่นำมาตัดเย็บทำเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม…

Continue Readingเนื้อผ้าที่สวมใส่แต่ละแบบ มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร